Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Isolergrund® - Typgodkänd husgrund under Sveriges friska hus

Isolergrund är en husgrund som är testad av sp

Isolergrund® är ingenjörskonst, husägarfokus och Sveriges friskaste boende samlat i en och samma husgrund. Idag är vi landets enda typgodkända husgrund och uppfyller BBR med automatik. Isolergrund är kvalitetssäkrad & testad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och finns till alla husmodeller från husleverantörer som helt färdigställer och kvalitetssäkrar byggnationen i inomhusmiljö. 
SMÅLANDSVILLAN, HJÄLTEVADSHUS, MOELVEN, PLUSSHUS, LJUSNEHUS, S:T ANNA HUS.

Isolergrund Modulhus - för permanent byggnation och demontering

Isolergrund uppfyller BBR som är ett grundkrav i alla upphandlingar. Den är anpassad för montering och demontering för både permaneta och tillfälliga bygglov.

Isolergrund Villa - för hus som färdigställs och fuktsäkras i inomhusmiljö

Isolergrund används till hus som färdigställer och fuktsäkrar huset i inomhusmijö. Idag är Isolergrund föreskriven standard på Hjältevadshus och Smålandsvillan.

Isolergrund Radhus & flerbostadshus - Montage hela året utan platsgjutning

Typgodkänd Isolergrund byggs med torra byggelement utan platsgjutning vilket gör att byggnationen kan ske varje dag under hela året.

Enligt Karolinska Institutets utredning ökar risken för att utveckla astma och allergi med 30-50% i hus med mögelsporer i inomhusluften.
”Jag har kontrollerat många nybyggda hus och grunder i Göteborgsområdet och min erfarenhet är att Isolergrunds typgodkända grundlösning fungerar väld…

”Kvalitèn och fördelarna med Isolergrund är outstanding i jämförelse med andra grundlösningar”

Mikael R Olsson / Hjältevadshus

Dokumentation från ackrediterad 3:e part ska visa att alla BBR-krav för grunden uppfylls.

1. Är husgrunden typgodkänd?
2. Vilken garanti har husgrunden?
3. Hugrunden ska provtryckas för att säkerställa funktionen 

(Provtryckning ska göras på hus med åtkomst under huset)

Dokumentation från ackrediterad 3:e part visar att BBR uppfylls:
BBR 6.5: Grunden får ha vara max 75 % relativ luftfuktighet under längre perioder för att förhindra mögeltillväxt.
BBR 6.2: Grunden är där radon och mögelsporer från marken inte kan tränga in i huset via husgrunden? 

"Uppfylls inte BBR-krav får ni inte flytta in i huset" /Boverket
Kontakta Boverket /  Rise (SP-Sveriges Tekniska forskningsinstitut) om du är osäker.


"För att få flytta in i ett nybyggt hus i Sverige år 2017 krävs att husgrunden uppfyller alla Boverkets Byggregler BBR" /Boverket

 

Boverkets grundkrav 1

Den kritiska maxgränsen för relativ fuktighet i husgrunden är 75 % RF under längre perioder. Plintgrund och otätade husgrunder följer utomhusklimatet och har upp till 100% RF.

Boverkets grundkrav 2

Husgrunden ska vara bevisat tät för att mögelsporer från marken inte ska kunna sugas in via husgrunden av undertryck från ventilation och värmesystem.

 

Hustillverkaren måste garantera dig att Boverkets regler följs. Som husköpare är det en garanti för att inga skadliga effekter som astma och allergi 
drabbar dig på grund av mögeltillväxt och att mögelsporer, markradon och microorganismer från marken kommer in i din inomhusmiljö av undertryck från ventilation och värmesystem.

Plintgrund och otätade krypgrunder ger en okontrollerbar risk för att mögelsporer tränger sig in i din bostad.

Husleverantörer som bygger modulhus är Smålandsvillan, Plusshus, Hjältevadshus, St:Anna Hus, Älvsbyhus, Ljusnehus och Moelven.