Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Isolergrund - Husgrunder för friska hus boende och ett friskt boende

Isolergrund är en husgrund som är testad av sp

Isolergrund® är ingenjörskonst, husägarfokus och Sveriges friskaste boende samlat i en och samma husgrund. Idag är vi landets enda typgodkända husgrund och uppfyller BBR med automatik. Isolergrund är kvalitetssäkrad & testad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och finns till alla husmodeller från husleverantörer som helt färdigställer och kvalitetssäkrar byggnationen i inomhusmiljö. 
SMÅLANDSVILLAN, HJÄLTEVADSHUS, MOELVEN, PLUSSHUS, LJUSNEHUS, S:T ANNA HUS.

Enligt Karolinska Institutets utredning ökar risken för att utveckla astma och allergi med 30-50% i hus med mögelsporer i inomhusluften.
Isolergrund är en isolerad grund som understödjer konstruktioner med låg energiförbrukning Isolergrund är en modern typ av varmgrund som som håller e…
”Jag har kontrollerat många nybyggda hus och grunder i Göteborgsområdet och min erfarenhet är att Isolergrunds typgodkända grundlösning fungerar väld…

”Kvalitèn och fördelarna med Isolergrund är outstanding i jämförelse med andra grundlösningar”

Mikael R Olsson / Hjältevadshus

1. Är er husgrund typgodkänd? 
2. Uppfyller husgrunden alla Boverkets Byggregler, BBR?
3. Garanti och ansvar om det uppstår fel i husgrunden?

BBR 6.5: Garanterar ni Boverkets krav på max 75 % relativ luftfuktighet i husgrunden?
BBR 6.2: Garanterar ni en tät husgrund där mögelsporer från marken inte kan tränga in i huset via husgrunden? 

"Uppfylls inte dessa krav får ni inte flytta in i huset" /Boverket
Kontakta Boverket /  SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut om du är osäker.


"För att få flytta in i ett nybyggt hus i Sverige år 2016 krävs att husgrunden uppfyller alla Boverkets Byggregler BBR" /Boverket

 

Boverkets grundkrav 1

Den kritiska maxgränsen för relativ fuktighet i husgrunden är 75 % RF. Plintgrund och otätade husgrunder följer utomhusklimatet och har upp till 100% RF.

Boverkets grundkrav 2

Husgrunden ska vara bevisat tät för att mögelsporer från marken inte ska kunna sugas in via husgrunden av undertryck från ventilation och värmesystem.

 

Hustillverkaren måste garantera dig att Boverkets regler följs. Som husköpare är det en garanti för att inga skadliga effekter som astma och allergi 
drabbar dig på grund av mögeltillväxt och att mögelsporer, markradon och microorganismer från marken kommer in i din inomhusmiljö av undertryck från ventilation och värmesystem.

Plintgrund och otätade krypgrunder ger en okontrollerbar risk för att mögelsporer tränger sig in i din bostad.

Husleverantörer som bygger modulhus är Smålandsvillan, Plusshus, Hjältevadshus, St:Anna Hus, Älvsbyhus, Ljusnehus och Moelven.