Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Myresjöhusdomen är rättsligt vägledande, och visar på stora risker byggare när BBR inte efterlevs

Myresjöhusdomen, enstegstätade fasader, vann laga kraft i HD dec 2015. Samma typ av tekniska utvärderingar och artiklar från SP som nu finns för riskkonstruktionerna öppen plintgrund, uteluftsventillerad grund och plintgrund låg till grund för rättsfallet.
Läs artikeln där Mannheimer Swartling reder ut och tydliggör ansvarsfrågan, där det visar sig att byggherren har ett stort ansvar. Tyvärr så är många ovetande om risker de utsätter sig för när de bygger grunder som inte uppfyller BBR.

Läs artikeln här:

Vem bär ansvaret.pdf