Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Isolergrund på Stora Villamässans talarforum gav stort gensvar

Staffan Hvidberg var talare under fyra intressanta dagar på Stora Villamässan i Malmö 5-9 mars. Ansatsen i anförandet var "Hur mycket kunskap ska en husköpare ha för att garanteras en frisk husgrund vid köp av ett nytt hus". Staffan beskrev vilka typer av husgrunder som finns och dess för och nackdelar för slutkonsmenten.
Avsnittet att det fortfarande byggs ca 1000 nya hus som inte uppfyller Boverkets Byggregler skapade både förvåning och debatt. Att detta ger förhöjd risk för mögeltillväxt, att otäta husgrunder inte kan skydda mot att mögelsporer tränger upp i inomhusmiljön, och med det ger ökad risk för astma och allergi blev en väckarklocka för många.

Tack till konfrerencier Martin Timell alla i publiken som lyssnade.