Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Modular Living bygger moduler på grunder som uppfyller BBR

Här monteras modulhus på Isolergrund som uppfyller Boverkets Byggregler BBR. Modular Livings moduler kommer att skydda boende mot mögel och markradon och få bort risken till mögelpåväxt. Det gör att alla krav enligt BBR och AMA Hus från beställaren uppfylls för grunden. Monteringen av Isolergrund görs på betongbalkar som ska bära upp en modulbyggnation i 4 våningar.