Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

SISAB är tydliga gällande grunden - Alla grunder till moduler för förskolor, fritidshem och boende ska följa BBR

I SISAB:s fastighetsbestånd finns en mängd byggnader som är byggda med uteluftventilerade krypgrunder, framförallt friliggande fritidshem och förskolor. Ventilation med uteluft innebär att grunderna utsätts för stora temperaturvariationer
under året. Detta innebär att det periodvis blir höga fuktnivåer i krypgrunderna. De flesta förskolor och fritidshem är byggda med träbjälklag. Träbjälklagen påverkas av de höga fuktnivåerna med mikrobiell lukt (mögellukt) som påföljd.

SISAB_undertrycksventilerade-krypgrunder.pdf