Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

SISAB Skolfastigheter i Stockholm, äntligen en aktör som tar BBR på allvar

I SISAB:s fastighetsbestånd finns en mängd byggnader som är byggda med uteluftventilerade krypgrunder, framförallt friliggande fritidshem och förskolor. Ventilation med uteluft innebär att grunderna utsätts för stora temperaturvariationer under året. Detta innebär att det periodvis blir höga fuktnivåer i krypgrunderna. De flesta förskolor och fritidshem är byggda med träbjälklag. Träbjälklagen påverkas av de höga fuktnivåerna med mikrobiell lukt (mögellukt) som påföljd. Detta är en långsam process men efter några år, ibland 10-15 år, sprids lukten upp till vistelsezonen.

Läs hela SISABs framtida rekommendationer kring uteluftsventilerade husgrunder, baserat på BBR, Boverkets Byggregler

http://sisab.se/siteassets/vara-fastigheter/projekt/referenser/undertrycksventilerade-krypgrunder.pdf