Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Nu inför Smålandsvillan totalentreprenad, hus + Isolergrund®

Nu inför Smålandsvillan totalentreprenad, hus + Isolergrund®. Det innebär en betydande förenkling för kunden när det helt färdigställda huset, inklusive Isolergrund®, fås i ett och samma kontrakt.

Historiskt sett finns det en låg kunskap om grunden och hur den påverkar boendet. Nu blir husköpet enklare för kunden, men det viktiga är att varje husköp inkluderar en typgodkänd grund som uppfyller alla Boverkets Byggregler (BBR-krav). Med totalentreprenad kan Smålandsvillan säkerställa ett friskt boende för sina kunder utan att de behöver kunskap, säger Staffan Hvidberg, vd på Isolergrund.

I samband med totalentreprenaden har nya smalandsvillan.se lanserats, där Isolergrund® nu finns inkluderad i den digitala husbyggaren.

Se https://husbyggaren.smalandsvillan.se/#/ och bygg ditt nya hus inklusive Isolergrund®