Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

SP och Fuktcentrum larmar om konsekvenser för husgrunder som inte uppfyller BBR

Marken inuti en traditionell krypgrund avger fukt, mögellukt och radon samt har en kylande effekt, speciellt under vår och sommar. Detta innebär att man måste använda lösningar som skyddar byggnaden mot problemen i marken. Tyvärr är det vanligt att det byggs utan sådant skydd.

Enligt Boverkets byggregler, BBR 22, ska markradon, mikroorganismer (mögel och bakterier) och dålig lukt beaktas så att människors hälsa inte påverkas negativt. Detta innebär i princip att det krävs riktade lösningar för att förhindra påverkan från marken.

Läs hela artikeln här