Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

SP - rapport om öppen husgrund visar att modulhus inte följer BBR-krav

Husgrunder till modulhus och tillfälliga boenden skall upföras enligt samma krav som gäller för småhus enligt Boverkets Byggreglar, BBR. Idag används dessa moduler/bodar i stor omfattning för tillfälliga och permanenta förskolor, vårdhem, asylboende mm. Idag används allt från lastpallar, slipers till enklare plintgrunder till husgrunder. Inga av dessa uppfyller BBR.

Bland de BBR-krav som som finns utmärker sig två, som riskerar att få konsekvenser för boende och nyttjande.

- Luftfuktigheten får inte överstiga 75% RF för trä och organiska material

Värden över 75% under längre perioder ger en grogrund för mögelpåväxt. Följer luftfuktigheten i husgrunden utomhusmiljön så kommer den att nå ända upp till 100 % beroende av väder och årstid. I modulhus/bodar så förekommer det på det stora flertalet, och närmre sanningen är nästa alla. 

- Husgrunden ska vara bevisat tät

I marken finns mögelsporer och markradon som oftast högre värden i marken än gränsvärdet för inomhusmiljö. Är husgrunden inte tät så sugs luften in via grunden och genomföringar i blindbotten på grund av undertryck från värme och ventilationssystem.

Isolergrund är Sveriges enda typgodkända husgrund, uppfyller alla BBR-krav och är en garanti för ett friskt boende.