Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Veidekke väljer Isolergrund för nytt radhuskoncept

Veidekke uppfyller BBR för husgrunden

Veidekke väljer Isolergrund© till ett nytt radhuskoncept, där ett grundläggande krav har varit att BBR ska uppfyllas. Med Isolergrunds typgodkänning kan företaget nu uppvisa säkerställd dokumentation för grunden från en ackrediterad 3:e part.
    Veidekkes beslut är strategiskt och ger konkurrensfördelar i takt med att kraven på att BBR ska uppfyllas för grunden blir ett verkligt krav i framtidens bygglov.

Isolergrund utbildar Veidekkes personal

All personal på Veidekke utbildas av Isolergrund© på plats och förses med egenkontroller, anvisningar och dokumentation. Varje husgrund kommer att provtryckas (BBR-krav på täthet) och företaget kan efterlämna dokumentation på att BBR efterlevs för varje enskilt projekt.

Veidekke lämnar ”platta på mark” bakom sig

Att Isolergrund© ger full åtkomst under huset har spelat en viktig roll i Veidekkes beslut. Installationen av VVS och el kan ske på plats vilket gör att montaget blir flexiblare och husproduktionen effektivare. Veidekke kan också visa för kunden att åtkomsten under huset möjliggör nyinstallation och service av VVS och el samt att husen inte tar skada vid översvämningar och läckage. På så sätt blir Isolergrund© både en marknadsfördel och försäkringsåtgärd.