Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Din husgrund måste uppfylla alla krav enligt BBR, Boverkets Byggregler


Som köpare av ett nytt hus är BBR och typgodkänning din garanti för en trygg investering, att konstruktion och uppförande sker enligt lagstadgade riktlinjer och för ett friskt boende.

Som köpare av ett nytt hus, är kravet att alla Boverkets Byggregler, BBR efterföljs, din garanti för en trygg investering, att konstruktion och uppförande sker enligt lagstadgade riktlinjer och för ett friskt boende.
Kräv att alla punkter i Boverkets Boregler uppföljs, då det är vanligt att det hänvisas till några enskaka punkter, och du som konsument få en felaktig uppfattning. Dessa två är extra viktiga och uppfylls inte av bland annat plintgrund.

  • BBR 6.5: Den relativa luftfuktigheten RF i husgrunden får inte överstiga 75% under längre perioder. Följer husgrunden utomhusklimatet, upp till 100 % RF, ger det ökad risk för mögeltillväxt och lukt.
  • BBR 6.2: Husgrunden ska vara bevisat tät och provtryckt, mögelsporer får ej kunna tränga upp i huset. Är husgrunden inte tät sugs mögelsporer upp av undertryck från ventilation och värmesystem.

Vilket hus och vilken husgrund ska du välja?

Isolergrund är en tät varmgrund som provtrycks och platta på mark är en helgjuten betongplatta. Endast dessa uppyller alla krav från Boverkets Byggregler, BBR, och är en förutsättning för att få flytta in i ett nybyggt hus.