Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Hustillverkare

 

 

 

Hustillverkare som tillverkar husen helt färdigt i inomhusmiljö med en kontrollerad byggprocess kan idag använda Isolergrund. Det ger dig som husköpare en garanti att Boverkets Byggregler BBR följs, att du får 20 års garanti på din husgrund och ett dokumenterat skydd mot mögel och mögelsporer i din inomhusmiljö som kan ge upphov till astma- och allergi. 

Typgodkänd Isolergrund finns till hustillverkare som helt färdigställer och kvalitetssäkrar byggnationen i inomhusmiljö

Hustillverkare; Smålandsvillan, Hjältevadshus, LjusneHus och S:T Anna Hus har Isolergrund som föreskriven som standard. Hos Moelven Byggmodul, Plusshus är typkänd Isolergrund ett grundläggande tillval.

Smålandsvillan med typgodkänd Isolergrund
Hustillverkare Smålandsvillan har typgodkänd Isolergrund som föreskriven standard. Det ger dig som husköpare totalkvalitet från nock och ända ner und…
Hjältevadshus med Typgodkänd Isolergrund™
Hustillverkare Hjältevadshus har typgodkänd Isolergrund som föreskriven standard. Det ger dig som husköpare totalkvalitet från nock och ända ner unde…
Hustillverkare Moelven har typgodkänd Isolergrund som grundläggande tillval. Det ger dig som husköpare totalkvalitet från nock och ända ner under mar…
ST Anna Hus har typgodkänd Isolergrund som föreskriven standard. 20 års garanti, uppfyller BBR och ger lägre energiförbrukning.
Plusshus är en hustillverkare
Hustillverkare Plusshus har typgodkänd Isolergrund som grundläggande tillval. Det ger dig som husköpare totalkvalitet från nock och ända ner under ma…
Ljusnehus är en tillverkare med Isolergrund som standard
Hustillverkare LjusneHus har typgodkänd Isolergrund som föreskriven standard. Det ger dig som husköpare totalkvalitet från nock och ända ner under ma…
Se svenska hustillverkare med de husgrunder som används. Modulhus är Smålandsvillan, Plusshus, Hjältevadshus, St:Anna hus, Älvsbyhus och Moelven.