Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Hjältevadshus med Typgodkänd Isolergrund™

Hjältevadshus

 

 


Hjältevadshus med Isolergrund ger dig Sveriges friskaste boende

Med Isolergrund blir ditt nya Hjältevadshus astma- och allergisäkrad med automatik. Du får en garanti mot att mögelangrepp och mögelsporer, som finns naturligt i marken, sugs upp i ditt hus på grund av frånluftsvärmens undertryck. 
Det viktigaste av allt att är att luftfuktigheten hålls konstant och inte överstiger 75 %, vilket är en grogrund för mögelangrepp. För oss på Hjältevadshus är det helt enkelt en självklarhet att du får Sveriges friskaste boende.

Hjältevadshus har Typgodkänd Isolergrund™ som föreskriven standard

Hjältevadshus har typgodkänd Isolergrund som föreskriven standard till alla husmodeller. Hjältevadshus ger dig ett unikt och kvalitetssäkrat huspaket, från nocken och enda ner under marken som huset står på. Dessutom ingår alla värdefulla fördelar med en typkodkänd Isolergrund; 20 års garanti, minskad energiförbrukning, en bekymmersfri husgrund och ett ökat värde på ditt Hjältevadshus Läs mer här. 

Vi på Hjältevadshus följer svensk lag

Med Isolergrund följer Hjältevadshus automatiskt svensk lag. Uppfylls inte detta får du inte flytta in i huset:

  • Garanti mot att att mögelsporer från mark och tillväxt inte kan tränga upp i huset genom husgrunden.
  • Den andra är att en garanti att luftfuktigheten aldrig överstger 75% under längre perioder. Normalt utomhus är 65-100 %. 

Hjältevadshus har en husgrund med 20 års garanti och auktoriserade grundentreprenörer

Hjältevadshus har valt Isolergrund som standard för att du ska få kvalitet rakt igenom. För dig som husköpare innebär det att ditt Hjältevadshus uppförs av auktoriserade grundentreprenörer och med en garanti på 20 år. Det gör att när du köper ett Hjältevadshus så får du ett totalt anvarstagande för de två viktigaste delarna i ditt husköp.

Hjältevadshus + Isolergrund är ett hus med totalkvalitet  

Hjältevadshus säljare hjälper dig att komma i kontakt med en av Isolergrund´s grundentreprenörer, som du också kan hitta här.
Båda parter har god kännedom om varandra och byggnationen kommer att gå enklare än du tror. Eftersom Isolergrund byggs med "torra" byggelement så behövs det heller ingen torktid (som vid gjuten platta på mark), vilket medför att hela byggnationen kan genomföras på kort tid och utan risk för fuktskador.

 

”Kvalitèn och fördelarna med Isolergrund är outstanding i jämförelse med andra grundlösningar”

Mikael R Olsson / Hjältevadshus