Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Husleverantörer

 

Svenska husleverantörer använder fyra typer av husgrunder

Husleverantörer med sk modulhus använder någon av de fyra husgrunder som finns på marknaden idag; Typgodkänd Isolergrund, Platta på mark, ej typgodkända krypgrunder och plintgrund. En viktig insikt är att det är husgrunden som har kontakten med marken året runt i vårt svenska klimat.

"Fundera på hur viktig kvaliten på dina skor skulle vara om du stod ute på samma plats i 30 år"

Oavsett vilken husleverantörer du väljer, kräv alltid att husgrunden uppfyller Boverkets Byggregler, BBR. Har du möjligheten att välja någon av de husleverantörer som erbjuder en Typgodkänd husgrund så får du en garanti för ett friskare boende, att Boverkets Byggregler BBR uppföljs plus många värdefulla fördelar.

Husleverantörer som helt färdigställer och kvalitetssäkrar byggnationen i inomhusmiljö

Dessa husleverantörer bygger hela huset färdigt i en torr inomhusmiljö med en kontrollerad byggprocess. De är endast för denna typ av modulhus som typgodkänd Isolergrund kan användas till idag. Vi arbetar naturligtvis för att den ska passa för fler hustillverkare i framtiden.
Läs mer om Typgodkänd Isolergrund här

Isolergrund finns för alla hus nedan, prata med din hussäljare

Husleverantörer  Husgrund typ Garanti husgrund  Typgodkänd Uppfyller BBR Mögelrisk
Smålandsvillan Isolergrund (standard)  20 år Ja Ja Nej
Hjältevadshus Isolergrund (standard) 20 år Ja Ja Nej
Plusshus Isolergrund (tillval) 20 år  Ja Ja Nej
ST Anna Hus Isolergrund (standard) 20 år Ja Ja Nej
Moelven Isolergrund (tillval) 20 år Ja Ja Nej
Ljusnehus Isolergrund (standard) 20 år Ja Ja Nej


Husleverantörer som bygger modulhus är Smålandsvillan, Plusshus, Hjältevadshus, St:Anna Hus, Älvsbyhus, Ljusnehus och Moelven.

Husleverantörer som monterar väggar+tak utomhus på plats

Husleverantörer som använder husgrund Platta på mark är den vanligaste typen av husleverantörer i Sverige idag. Fördelar som nämns är att det finns en större flexibilitet i husets form. Nackdelar kan vara en högre risk för fukt- och mögelskador när betongplattan inte är totaltorr vid byggnationen (regn), att energiförbrukning blir högre, att VVS och golvvärme är ingjuten i betongplattan vilket gör det svårt att nyinstallera/ändra kök, bad och kamin i framtiden, samt att kostsamma skador kan ske på huset om VVS går sönder när den är ingjuten i betongplattan. Läs mer om platta på mark här

Husleverantörer  Husgrund typ Garanti Typgodkänd Uppfyller BBR Mögelrisk
Myresjöhus Platta på mark  Fråga  Nej Ja, teoretiskt Vid fuktigt montage
Fiskarhedenvillan Platta på mark Fråga  Nej Ja, teoretiskt Vid fuktigt montage
Eksjöhus Platta på mark Fråga  Nej Ja, teoretiskt Vid fuktigt montage
Götenehus Platta på mark Fråga  Nej Ja, teoretiskt Vid fuktigt montage
Västkuststugan Platta på mark Fråga  Nej Ja, teoretiskt Vid fuktigt montage
A-hus Platta på mark Fråga  Nej Ja, teoretiskt Vid fuktigt montage
Trivselhus Platta på mark Fråga  Nej Ja, teoretiskt Vid fuktigt montage


Det finns fler husleverantörer i Sverige, ovan är exempel.