Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Plusshus är en hustillverkare

Plusshus


Plusshus -  Typgodkänd Isolergrund™ säljs som tillval

Typgodkänd Isolergrund passar till alla husmodeller hos Plusshus. Det är ett självklart och grundläggande tillval som ger dig ett unikt och kvalitetssäkrat huspaket, från nocken och enda ner under marken som huset står på. Dessutom ingår det flera värdefulla fördelar med en typkodkänd Isolergrund; minskad energiförbrukning, en bekymmersfri husgrund och ett ökat värde på huset Läs mer här. 

Plusshus - Två kontrakt där Isolergrund ger er som husköpare totalkvalitet

Hus och husgrund är två separata kontrakt när du köper ditt hus av Plusshus. Typgodkänd Isolergrund är ett tillval, där auktoriserade grundentreprenörer och 20 års garanti ingår, har du också valt ett totalt ansvarstagande för de två viktigaste delarna i ditt husköp.

Plusshus med Isolergrund - komplett, enkelt och säkert att köpa ett nytt hus 

Din hussäljare hjälper dig att komma i kontakt med en av Isolergrund´s grundentreprenörer, som du också kan hitta här.
Båda parter har god kännedom om varandra och byggnationen kommer att gå enklare än du tror. Eftersom Isolergrund byggs med "torra" byggelement så behövs det heller ingen torktid (som vid gjuten platta på mark), vilket medför att hela byggnationen kan genomföras på kort tid och utan risk för fuktskador.