Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Smålandsvillan med typgodkänd Isolergrund

Smålandsvillan

 

 


SmålandsVillan har typgodkänd Isolergrund som föreskriven standard

SmålandsVillan har typgodkänd Isolergrund som föreskriven standard till alla husmodeller. Det ger dig ett kvalitetssäkrat huspaket, från nocken och enda ner under marken som huset står på. Värdefulla fördelar med typkodkänd Isolergrund är 20 års garanti, astma- och allergisäkrad, minskad energiförbrukning, en bekymmersfri husgrund och ett ökat värde på din nya hus Läs mer här. 

SmålandsVillan med Isolergrund ger dig Sveriges friskaste boende

Med Isolergrund blir din nya SmålandsVillan astma- och allergisäkrad. Du får en garanti mot att mögelangrepp och att mögelsporer, som finns naturligt i marken, sugs upp i ditt hus av undertryck från ventilation och värmesystem. 
Det viktigaste av allt att är att luftfuktigheten hålls konstant och inte överstiger 75 % under längre perioder, för att eliminera risken för mögelangrepp. För oss på Smålandsvillan är det helt enkelt en självklarhet att du får Sveriges friskaste boende.

Med Isolergruund uppfyller SmålandsVillan Boverkets krav

Med Isolergrund följer Smålandsvillan automatiskt svensk lag. Uppfylls inte detta får du inte flytta in i huset:

  • Garanti mot att att mögelsporer från mark och tillväxt inte kan tränga upp i huset genom husgrunden.
  • Den andra är att en garanti att luftfuktigheten aldrig överstger 75% under längre perioder. Normalt utomhus är 65-100 %. 

Våra hussäljare hjälper dig att hitta en auktoriserad grundentreprenör

Smålandsvillan har hussäljare som hjälper dig att komma i kontakt med någon av Isolergrund´s auktoriserade grundentreprenörer, som du också kan hitta här.  
Eftersom Isolergrund byggs med "torra" byggelement så behövs det heller ingen torktid (som vid gjuten platta på mark), vilket medför att hela byggnationen av din nya Smålandsvillan kan genomföras på kort tid och utan risk för fuktskador.