Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

20 års funktionsgaranti på din typgodkända Isolergrund

Med Isolergrund får du 20 års funktionsgaranti, vilket ger dig marknadens bästa villkor. Isolergrund är en husgrund som är unik på flera sätt. Den viktigaste är att det är den enda husgrunden i Sverige som är typgodkännd och testad, och utvecklad i samarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. 
En annan viktig aspekt är att varje husgrund uppförs av en auktoriserad grundentreprenör, och enligt en kvalitetssäkrad metod. Jämför du med exempelvis platta på mark, som endast är en metod, så får du som husköpare förlita dig på den enskilda grundentreprenörens kunskap och materialval. 

2000 hus från olika husleverantörer är idag byggda på Isolergrund

Idag står ca 2000 hus på Isolergrund, och vi vet med säkerhet att det vi säger stämmer. Isolergrunds 20-åriga garanti gäller funktionen. Skulle det mot förmodan uppstå en fuktskada som vi bär ansvar för åtgärdar vi omgående felet utan debitering, vilket ger dig ytterligare trygghet som kund. Slitdelar såsom glödlampor eller fläkt ingår inte i den utökade garantin utan omfattas av vanliga materialgarantin.

 

GARANTI ISOLERGRUND

Byggsystem Direkt Sverige AB lämnar 20 års garanti för att husgrunder utförda med bolagets isolergrund inte drabbas av problem med fukt, mögel, lukt eller radon. Garantiansvaret innebär att Byggsystem Direkt Sverige AB åtar sig att avhjälpa problem av nu angivet slag som framträder och anmäls till Byggsystem Direkt Sverige AB inom 20 år från leveransen från Byggsystem Direkt Sverige AB eller, om slutbesiktning sker, från den dag när entreprenaden är godkänd.

Garantin gäller bara om grunden installerats av en av Byggsystem Direkt Sverige AB auktoriserad entreprenör som följt Byggsystem Direkt Sverige AB:s anvisningar. Byggsystem Direkt Sverige AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Problem med fukt, mögel, lukt eller radon till följd av sättningar i pålad isolergrund omfattas av garantin om markarbetet är fackmässigt utfört. Garantin omfattar inte fläkt, lampa eller andra slitdelar.

Byggsystem Direkt Sverige AB lämnar inte någon ersättning utöver sitt åtagande enligt garantin och svarar inte i något fall för indirekt förlust. Garantin syftar dock inte till att inskränka rättigheter som följer av tvingande lag.