Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Fullständig åtkomst under huset för framtida underhåll av VVS

Ett hus byggt på Isolergrund ger dig fördelen att du kommer in under hela huset via en inspektionslucka. Det här är inget du vill tänka på när du köper hus, men det kanske är just det som är den stora fördelen med Iolergrund; att slippa tänka på problem. Alla har vi trots allt varit med om stopp i avloppet, och då är det skönt att veta att det är en enkel sak att komma åt din VVS. Eller om du vill ändra eller nyinstallera, läs mer här

Platta på mark är en riskkonstruktion - Isolergrund ger dig full åtkomst

Jämför du med exempelvis ett hus byggt med den äldre konstruktionen platta på mark, där du behöver bryta upp golvet för att komma åt eller åtgärda, och i värsta fall bila upp betongen, så är du nog tacksam för din Isolergrund just då.