Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Varmgrund som ger en konstant och behaglig golvtemperatur året om

Varmgrund i modern tappning, Isolergrund ökar komforten i ditt nya hus  

Varmgrund är en typ av isolerad husgrund som håller en konstant temperatur under huset, i bjälklaget och upp till ditt innergolv. Smålandsvillan, Hjältevadshus, Plusshus och S:T Anna Hus har alla olika lösningar för din uppvärmning. Gemensamt är att varmgrund Isolergrund bidrar till att temperaturen i golvet blir konstant och behaglig, samt att ingen spillvärme försvinner nedåt i huset.

Isolergrund är en varmgrund som drar 20 % mindre energi än platta på mark

I den äldre metoden Platta på mark gjuts golvvärmen in i golvplattan och är ingen varmgrund. Eftersom betongen har en låg värmekoefficient och leder värme dåligt, så går det åt upp till 20 % mer energi att värma upp ditt hus med platta på mark än med varmgrund Isolergrund, där värmelösningen finns monterad i husets golvbjälklag eller som traditionella radiatorer. Platta på mark, som inte är en varmgrund, har ett avsmalnande yttre kantelement som i sin tur bidrar till att "läcka" värme då toppen endast är ca 50mm isolering.