Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Isolergrund är en typgodkänd husgrund som uppfyller kraven enligt Boverkets Byggregler (BBR)

Att uppfylla kraven i BBR är ett minimikrav som många etablerade husföretag medvetet bortser ifrån och lägger ansvaret på dig som kund. Med Isolergrund uppfylls alla skall kraven i BBR och ni får en trygg och varm lösning.

”Jag har kontrollerat många nybyggda hus och grunder i Göteborgsområdet och min erfarenhet är att Isolergrunds typgodkända grundlösning fungerar väld…