Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

En typgodkänd Isolergrund kommer att öka värdet på ditt hus

Nu böjar kunskap och insikt om husgrundens betydelse äntligen nå husköpare. I takt med den ökade insikten kommer hus som är byggt på en typgodkänd husgrund att vara ett naturligt säljargument i framtidens mäklarannonser.

Ingen vill ha en riskkonstruktion under huset

Som husägare är det inte bara viktigt att tänka på estetik utan även funktion övertid. Många husägare har fått erfara problem med plastfärg på träfasader, uteluftsventilerade krypgrunder eller enstegstätade putsade fasader vilka alla bidrar till att minska värdet på huset. Rätt val av husgrund ger inte bara en bättre driftsekonomi utan bibehåller eller ökar husetsvärde till motsats till riskkonstruktioner som drar ner det. Isolergrund garanterar en säker lösning som tryggar värdet på ert hus.

"Oavsett vilket hus du väljer, se till att husgrunden är typgodkänd!