Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Totalskydd mot markradon, mögelsporer, microorganismer och lukt

Typgodkänd Isolergrund har ett dubbelt skydd mot markradon, vilket gör att du aldrig behöver bekymra dig. I konstruktionen finns dels ett tätt tätskikt i marken, dels ett utrymme mellan hus och mark, men också en fläkt som ventilerar ut eventuella radonpartiklar som av misstag läckt in i grunden.

Radonskyddet är extra viktigt för ca 10% av Sveriges husägare. För dig som husägare är också en viktig del i Isolergrunds godkännande från SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut, och ger dig en självklar trygghet.