Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Isolergrund är den enda husgrunden som alltid byggs enligt en kvalitetssäkrad byggmetod

Isolergrund uppförs endast av auktoriserade grundentreprenörer. För dig som ska bygga ett hus är det i många fall första gången och svårt att veta hur det ligger till, men det är unikt i Sverige. Väljer du ett hus byggt på typgodkänd Isolergrund vet du att tydliga riktlinjer alltid styr varje produktionen och montage.

Swedcert utför så kallad 3é partskontroll av att ingen länk i kedjan är försvagad utan både produktion och montage är enligt riktlinjerna.

Isolergrund är den enda husgrunden som byggs enligt en fastslagen och säkerställd metod

Genom att välja en Isolergrund till sitt hus lämnar man inte hela ansvaret till en enskild grundentreprenörs kunskap och materialval, som t ex platta på mark. Väljer du typgodkänd Isolergrund säkerställer du både material och att montaget görs enligt en kvalitetssäkrad metod.