Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Isolergrund används av hustillverkare med låg energiförbrukning

Isolergrund är en isolerad grund som understödjer konstruktioner med låg energiförbrukning 

Isolergrund är en modern typ av varmgrund som som håller en jämn temperatur under huset. Det medför också att det är minimalt med värme som försvinner nedåt under huset. Istället bidrar den till att värmen från radiatorer eller golvvärmen i husets bjälklag stannar inne i huset.

Utöver golvbjälklagets tjocka isolering, är insidan av grunden klädd med ytterligare 200mm isolering som ger ett varmt och torrt klimat. Temperaturen sjunker sällan under +10 grader Celsius på vintern i grunden vilket ger en god ekonomi då värmesystemet inte behöver arbeta lika hårt. Ett tätt välisolerat klimatskal är den bästa lösningen för en låg driftskostnad.

Vissa husgrunder är en dålig lösning för husköpare

De flesta som köper hus tänker inte på husgrunden, utan förlitar sig på att det som ingår är bra. Flera husleverantörer "skickar med" en husgrund som inte är isolerad, där temperaturen under huset följer utomhustemperaturen. I flera fall är dessa grunder inte heller godkända, och kan medföra andra risker iframtiden.

Som tur är börjar börjar kunskapen om husgrunder att sprida sig. Oavsett vilken husleverantör du väljer, så tänk på att alltid välja en typgodkänd husgrund.