Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Husgrunden skyddar huset från skador vid extrema regnmängder och VVS-läckage

Översvämning på grund av stora regnmängder är inget du vill tänka på när du går i husköpartankar, och kanske är ett fåtal som drabbas. Men faktum är att häftiga regn och vädersvängningar ökar, och kommer förmodligen att bli vanligare i framtiden.

Ett nybyggt hus på typgodkänd Isolergrund säkrar dig mot vattenrelaterade skador

  • Större frihet att placera huset där du önskar utan att behöva tänka på hur det påverkas av vattenflöden
  • Utrymmet mellan huset och marken på Isolergrund minimerar risken att huset skadas
  • Du kan ändra eller nyinstallera VVS, el och kök i efterhand
  • Om det sker ett läckage på din VVS så minimeras risken att huset skadas, som hus byggda med platta på mark

Flera hus byggda på platta på mark har fått skador pga stora vattenmängder 

Med den äldre konstruktionen "platta på mark" står huset direkt på marken, och. Det finns flera fall av översvämningar, där den stora nackdelen är att huset tar skada, vilket kan medföra stora kostnader.