Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Torrt prefabmontage - ingen platsgjutning, ingen torktid (som den äldre metoden platta på mark)

Alla betongelement och komponenter till Isolergrund tillverkas fabrik och levereras färdiga att montera. Det medför flera fördelar, eller snarare en garanti för att problem inte uppstår. Faktum är att just dåligt utförda husgrunder, eller icke godkända husgrunder, ligger till grund för flera uppmärksammade problem som exempelvis mögel och lukt.

Här jämför vi typgodkänd Isolergrund med den äldre metoden platta på mark

  • Ingen gjutning av betong på platsen/tomten
  • Ingen torktid, minst 6 veckor innan huset kan sättas upp
  • Ingen risk för fuktskador pga betong som inte torkat, eller senare problem med huset orsakat av smuts/fukt
  • Inte behöva tänka på att en betongbil ska kunna komma fram
  • Inte behöva tänka på entreprenörens kunskap och lösning