Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Isolergrund® Modulhus uppfyller BBR, monteras oberoende av väder och demonteras vid tillfälliga bygglov

Isolergrund Modulhus är färdiga kundanpassade grundelement som monteras utan platsgjutning oberoende av väderlek. Modulens blindbotten behålls varm och torr, ger varma golv och lägre energiförbrukning. Isolergrund® uppfyller alla krav som ställs i upphandlingar enligt BBR och AMA Hus.

  • Typgodkänd grund - uppfyller BBR-krav och AMA Hus för grunder till modulbyggnation
  • Gjord för montering, demontering och återanvändning
  • Ingen platsgjutning, monteras oberoende av väderlek
  • Totalentreprenad - Från beräkningar till färdigställd grund
  • Auktoriserade grundentreprenörer i hela landet
  • Ger modulen varma golv och en lägre energiförbrukning
  • Modulens livslängd maximeras när blindbotten behålls varm och torr

Läs mer om övriga fördelar med Isolergrund här

Finns i 4 modeller beroende på hustyp och krav 

1. ISOLERGRUND® BAS - Modulgrund för 1-2 plan

Uppfyller BBR, monteras/demonteras (tillfälliga bygglov), ingen platsgjutning

Isolergrund Bas är lämplig för modulbyggnation i max 2 plan. Efter färdigställd konstruktionsritning
anpassas grunden till varje enskild modulbyggnation med hela grundelement och anpassade passdelar.

 

2. BAS BUDGET - Modulgrund för 1-2 plan

Certifierad Nordcert, monteras/demonteras (tillfälliga bygglov), ingen platsgjutning

Bas budget är lämplig för modulbyggnation i max 2 plan och levereras utan invändigt isoleringssystem. Efter färdigställd konstruktionsritning anpassas grunden till varje enskild modulbyggnation med hela grundelement och anpassade passdelar.

 

3. ISOLERGRUND® PLUS - För höga laster/flera plan

Uppfyller BBR, monteras/demonteras (tillfälliga bygglov), ingen platsgjutning

Vid byggnation i 2 plan och vid högre laster tillverkar vi en balk dimensionerad för projektets laster. Med
Isolergrund Plus monteras den på en sula som gjuts i en cellplastform enligt vår konstruktörs anvisning.

4. PLUS BUDGET - För höga laster/flera plan

Certifierad Nordcert, monteras/demonteras (tillfälliga bygglov), ingen platsgjutning

Vid byggnation i 2 plan och vid högre laster tillverkar vi en balk dimensionerad för projektets laster. Med 
Isolergrund Plus monteras den på en sula som gjuts i en cellplastform enligt vår konstruktörs anvisning.

 

Måttbeställda betongelement

Vi tillverkar prefabricerade betongelement i önskade mått, anpassade till projektets höjd och last.