Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Isolergrund® för modulbyggnation - Uppfyller BBR och monteras/demonteras i hela landet


Isolergrund® för modulbyggnation uppfyller alla krav enligt BBR och AMA Hus som ställs i upphandlingar

Modulens blindbotten behålls varm och torr oavsett hur länge den står, eller antalet gånger den återanvänds. Isolergrund® ger också en garanti för att alla BBR-krav uppfylls och därmed en garanti för ett friskt boende.

  • Typgodkänd grund - uppfyller BBR-krav för modulbyggnation
  • Gjord för montering, demontering och återanvändning
  • Totalentreprenad - Från beräkningar till färdigställd grund
  • Auktoriserade grundentreprenörer i hela landet
  • Modulens livslängd maximeras när blindbotten behålls varm och torr

Läs mer om övriga fördelar med Isolergrund här

Grunder till alla storlekar på moduler 

 Isolergrund® Bas - Modulgrund för 1-2 plan

Isolergrund Bas är lämplig för modulbyggnation i max 2 plan. Efter färdigställd konstruktionsritning
anpassas grunden till varje enskild modulbyggnation med hela grundelement och anpassade passdelar.

 

 Isolergrund® Plus - För höga laster/flera plan

Vid byggnation i 2 plan och vid högre laster tillverkar vi en balk dimensionerad för projektets laster. Med
Isolergrund Plus monteras den på en sula som gjuts i en cellplastform enligt vår konstruktörs anvisning.

 

 Måttbeställda betongelement

Vi tillverkar prefabricerade betongelement i önskade mått, anpassade till projektets höjd och last.