Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Icke typgodkända krypgrunder - Samlingsnamn med stora variationer på utförande, garanti och funktion

 

 

Uppfyller Boverkets Byggregler BBR

Typgodkänd med 3e-partskontroll

Astma-, allergi- och radonsäkrad husgrund

Auktoriserade grundentreprenörer


Inget av ovanstående uppfylls av Icke typgodkända krypgrunder

Med kryprumsgrundläggning avser vi ett grundläggningssätt där huset vilar på låga grundmurar så att det bildas ett hålrum under huset. Normalt är detta utrymme ventilerat med uteluft och kallas därför uteluftventilerat kryprum. Den här konstruktionen har använts under lång tid och kallades tidigare ”torpargrund”. Dock skiljer sig dagens krypgrund på några punkter väsentligt från den gamla torpargrunden – dels är värmeisoleringen i bjälklaget över kryprummet mycket bättre idag än tidigare och dels ventileras kryprummet under hela året medan torpargrunden tätades mot luftväxling under vintern.

Skälen till att kryprumsgrundläggning är vanlig är både ekonomiska och tekniska. Det är en förhållandevis prisvärd lösning med flera tekniska fördelar och för småhuskonstruktioner med volymelement den enda rimliga.

Vi har dessvärre under senare år noterat att krypgrunder allt oftare drabbas av fuktproblem. Detta har också uppmärksammats i press, inventeringar, examensarbeten och forskningsprojekt, se litteraturlista. Det som händer är att fukt- och temperaturförhållandena i kryprummet under delar av året är gynnsamma för mögeltillväxt. När mögel växer avges gaser och partiklar som är obehagliga och kanske också hälsofarliga.

källa SP