Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Isolergrund - Sveriges enda typgodkända husgrund, 20 års garanti, allergisäkrad och auktoriserade grundentreprenörer

 

 

Uppfyller Boverkets Byggregler BBR

Typgodkänd med 3e-partskontroll

Astma-, allergi- och radonsäkrad husgrund

Auktoriserade grundentreprenörer


Krypgrund är en benämning på en grund som möjliggör att man kan komma in under golvbjälklaget. Det är en enkel och ekonomiskt fördelaktig lösning som med enkla medel kan byggas varm och torr. Isolergrund har en skarvfri plastfolie som läggs i grunden tillsammans med minst 200mm högvärdig cellplastisolering. För att ytterligare säkra konstruktionen mot fukt skapas ett undertryck av en fläkt.

När huset kommit på plats och luftvärmepumpen är installerad provtrycker vi alla grunder som en del av grundentreprenörens egenkontroll. Fläkten i grunden justeras så att det är mer undertryck i grunden än i övriga huset så att eventuell lukt eller radon inte riskerar att komma upp i bodelen

Isolergrund är en säker och trygg grundlösning som garanterar att alla led är kvalitetssäkrade, produkt, montage och funktion.