Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Platta på mark - Vanlig husgrund med begränsningar som ställer krav på grundentreprenören

 

 

Uppfyller Boverkets Byggregler BBR

Typgodkänd med 3e-partskontroll

Astma-, allergi- och radonsäkrad husgrund

Auktoriserade grundentreprenörer


Platta på mark används idag till 8 av 10 nybyggda hus. Efter en lång historia av problem har metoden utvecklats och fungerar idag bra, om det görs rätt. Monteras huset utan att betongplattan har torkat färdigt, eller under en regning dag är risken stor för fuktrelaterade problem som lukt och mögel. Som husköpare bör du vara noga med garantier och försäkringar, vid fel kan det bli kostsamt.

Platta på Mark ger husleverantören flexibilitet men husägaren begränsningar

Vanligast hustyp bland svenska husleverantörer är att husen/väggelementen monteras på plats som en byggsats, och där golvet läggs direkt på den gjutna betongplattan. Görs allt rätt och på en bra plats kommer det inte uppstå problem, med det finns begränsningar:  

  • Med platta på mark gjuts golvvärme in i 25 ton betong. Betong är trög och värmen led både upp och ner.
  • Vid nysinstallation av VVS, bad och kamin är "svårt" när anslutningar är ingjutet i betong och åtkomst under huset saknas.
  • Den "tröga" betongen reagerar långsamt på utetemperatuern, vilket gör att många upplever att golvvärmen är kall och varm vid fel tidpunkt.
  • Platta på mark ger risk för större skador på huset vid trasig VVS och extrema regnmängder.
  • Platta på mark är endast en metod. Det saknas en central kontroll och variationer på kompetens/utförande förekommer.  
  • Vid konkurs av den enskilda grundentreprenören är ansvarsfrågan osäker. Prata med din husleverantör och ta reda på vad som gäller.

Platta på mark - en historia av problem

Platta på mark tillkom 70-talet när kraven på att spara energi blev större och skulle ersätta de äldre metoderna torpargrund och krypgrund. Platta på mark blev dock en följetång med varierade lösningar, problem och expriment. Fukten har varit det ständiga problemet, och olika typer av plast har placerats både över och under betongplattan, i flera fall har även isolering ersatts av linoleum och plastmattor, allt med dåligt resultat.

Vad händer när ingjuten golvvärme och VVS blir gammal eller går sönder

Görs allt rätt så ska det inte uppstå några problem. Dock ska man vara medveten om att hela ansvaret hos den lokale grundentreprenören, dess kompetens och dagsform. I länder som gjutit in golvvärme och VVS i betongplattan längre än i Sverige så har problemen blivit mer påtagliga. Vatten gör att materialet inte håller hur länge som helst, och när fel uppstår kan ett åtgärdande bli komplicerat och kostnaderna för den enskilde husägaren bli stora. I vissa länder där problemet är känt hos allmänheten har därför hus byggda med platta på mark blivit svårsålda.

Framtida översvämningar kan bli ett framtida problem för platta på mark

Väder- och klimatforskare befarar att nivåv på grundvattnet kommer att höjas samtidigt som översvämningar orsakat av nederbörd ökar. Det är inte bra för hus där plattan inte är isolerad på undrsidan eller om dränering sknas.

Självklart går det att pumpa och dränera men det kommer att bli dyrt r mycket dyrt  och i vissa fall inte ens möjligt. Även vattenmassor från smältande snö kan bli ett hot mot platta på mark där nivån av grundvatten är hög.

Lukten från en betongplatta med felaktig konstruktion är karakteristisk. Tänk på att få bort snö ifrån huset så smältvatten inte kommer in i konstruktionen samt därmed sugs in i din platta på mark.

Är du osäker eller vill ha säkerställa ditt husköp, se husleverantörer som erbjuder Isolergrund