Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Husägare och besiktningsmän väljer en kvalitetssäkrad husgrund med alla medföljande fördelar

Nu börjar kunskapen om husgrunder att sprida sig, och i takt med det har också intresset för en typgodkänd Isolergrund ökat. Eller snarare insikten att vi som husköpare hos svenska husleverantörer äntligen kan garantera oss mot bekymmer, minska energiförbrukningen och få tillgång till de moderna och värdefulla fördelar.

”Jag har kontrollerat många nybyggda hus och grunder i Göteborgsområdet och min erfarenhet är att Isolergrunds typgodkända grundlösning fungerar väld…
”Vi valde en typgodkänd Isolergrund till vår Smålandsvillan för det kändes som en trygg och välbeprövad lösning, och hittills har allt varit till bel…
"Som auktoriserad grundentreprenör för Isolergrund ser jag fördelar med att vi alltid följer kvalitetssäkrade riktlinjer vid varje byggnation. Av erf…