Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Typgodkänning innebär att Isolergrund uppfyller krav enligt Boverkets byggregler (BBR)

Att få ett typgodkännande på en grundlösning kräver som ett minimum att kraven i BBR uppfylls och att hela kedjan från produktion till montage utförs enligt en säkerställd metod.

Typgodkännandet är en kvalitetsstämpel som garanterar att du som kund får det du betalar för och att byggreglerna i BBR uppfylls. Rigorösa tester har genomförts av SP på hela systemet att det uppfyller kraven i BBR och loggar har mätt relativafuktigheten i flera år med positivt resultat. Detta har legat till grund för Typgodkännandets stämpel. Viktigt att veta är Typgodkänd Isolergrund är den enda av husgrundstypen som är testade av SP, Sveriges Tekniska Provningsanstalt, och tar ett centralt systemansvar.