top of page

Isolergrund för modulbyggda hus med
1-2 våningar och Isolergrund+ för 3-6 våningar

Isolergrund är en tät, isolerad och undertryckssatt krypgrund utan köldbryggor mot marken. Det varma och torra klimatet i grundutrymmet blir sällan kallare än +10 grader och skyddar husets bjälklag. Det bidrar till uppvärmningen av huset och stoppar all förorenad luft från marken med radon och mikroorganismer från att nå upp i inomhusmiljön.

Logotype för 20 års garanti för krypgrunden Isolergrund

20 års garanti. Typgodkänd krypgrund som uppfyller BBR, AMA Hus och ByggaF

Genomskarning av krypgrunden för att se Isolergrunds funktion

Isolergrund / Isolergrund+ för höga laster

Typgodkänd isolerad krypgrund för modulbyggda hus

Isolergrund färdigställs i hela landet

Isolergrund (1-2 våningar) och Isolergrund+ (3-6 våningar) är en typgodkänd krypgrund som måttanpassas för varje modulbyggt hus. De färdigställs på plats av certifierade grundentreprenörer i hela landet. Grunden färdigställs med torra byggelement och monteringen av huset kan påbörjas direkt efter färdigställd grund. 

Isolergrund är tät och isolerad
Isolergrund är en tät och isolerad krypgrund som minimerar köldbryggor från den kalla marken och

uteklimatet under alla årstider. Den isolerade grunden stabiliserar värmen under huset året runt. Under vintern sjunker temperaturen sällan under +10 grader, trots köldpåverkan från marken. 

 

Konstruktion och anpassningar

Isolergrunden anpassas utefter önskad måttsättning och laster, behov av innerbalkar för alla modulbyggda hus.

På plats monteras systemet direkt på plan schaktbotten, ytterbalkar direkt på ytan och innerbalkar med isolering under för att bryta köldbryggor mot husets golvbjälklag. På ytorna placeras isolering samt att ett tätskikt läggs i hela grunden för att göra denna tät. Ett tunt lager isolering monteras ovanpå tätskiktet som ett skydd.

En fläkt installeras i grunden för att skapa ett undertryck gentemot huset. Detta för att förhindra förorenad luft som radon och mikroorganismer från att ta sig upp till inomhusmiljön.

 

Fakta
 

 • Funktion: Tät, isolerad och undertrycksatt krypgrund.

 • Åtkomst: Under hela huset.

 • Luftflöde: Fläkt, 2 Pa undertryck.  

 • Isolering: Cellplast.

 • Tätskikt: Åldersbeständig plast.

 • Passar till: villor, radhus och modulbyggnationer och flerbostadshus.

 • Isolergrund för 1-2 våningar.

 • Isolergrund+ för 3-6 våningar och tunga laster

 • Dokumentation: Fuktsäkerhetsprojektering, provtryckningsprotokoll, egenkontroll och intyg på typgodkännande.

 • Tillbehör: Nivågrundspaket, se Övriga produkter.
   

Läs mer Om Isolergrund

 

Hjälp vid projektering och upphandling

Vi hjälper er med konstruktion och handlingar på Isolergrund. Material samlas som tillgång för ert arbete.

Färdigställda grunder utan torktid i hela landet

Certifierade grundentreprenörer i hela landet. Huset kan monteras på plats direkt efter färdigställd grund.

Dokumentation & 
uppfyllda byggregler

Fuktsäkerhetsprojektering, tryckmätningsprotokoll och egenkontroll ingår.

bottom of page