top of page

Husleverantörerer med typgodkänd krypgrund och husgrund Isolergrund

Vid varje enskilt projekt är vi med hela vägen med konstruktionshandlingar, certifierade grundföretag som färdigställer krypgrunder och husgrunder i hela landet, fuktsäkerhetsprojektering och dokumentation när huset är på plats.

Fullständig dokumentation för införsäljning och fuktsäkerhetsprojetering

Isolergrund är typgodkänd och med det uppfyller alla BBR-krav. Vi har färdig dokumentation som ni använder i er införsäljning och kontakter med kommunen samt till husets fuktsäkerhetsprojektering och slutbesked. Fullständig dokumentation med egenkontroller och provtryckningsprotokoll läggs till projektets bygghandlingar. Som husleverantör kan ni också prata om ett friskt inomhusklimat och att alla svenska byggkrav är uppfyllda.

 

Kontakta oss för Isolergrund till era hus eller vid enskilda projekt

Modulbyggda villor

När du väljer ett hus med typgodkänd Isolergrund får du en garanti för att grunden uppfyller alla svenska byggkrav (Boverkets Byggregler – BBR); som villaägare får också 20 års garanti, en typskylt i grundutrymmet och fullständig dokumentation till dina bygghandlingar

Radhus, flerbostadshus, modulbyggnationer, permanenta & tillfälliga bygglov

Typgodkänd Isolergrund uppfyller Boverkets Byggregler – BBR för grunden till modulbyggnationer som byggs upp till tre våningar. Det innebär att huset står på en tät, isolerad grund utan köldbryggor mot marken, utan möjlighet att suga upp fukt och kyla till grundutrymmet samt skydd mot radon. Utöver det finns en kanalfläkt som ger ett marginellt undertryck i grunden, motverkar suget från husets ventilationssystem och istället vänder luftflödet nedåt. Sammantaget gör det att inget mögel kan bildas i grunden (BBR 6.5 – gränsvärde för luftfuktighet i grunden är 75 % RF) och ingen förorenad luft (radon, mikroorganismer, lukt) från marken kan nå boendemiljön i ditt nya hus (BBR 6.2).

bottom of page