top of page

Isolergrund CS är en typgodkänd isolerad krypgrund som återvinner värmen i grunden till husets luftvärmepump

Isolergrund är en tät, isolerad och varm krypgrund utan köldbryggor mot marken.

Isolergrund CS låter luftvärmepumpen använda den varma luften i grundutrymmet, som sällan blir kallare än +10 grader, till husets uppvärmning. 

Logotype för 20 års garanti för krypgrunden Isolergrund

20 års garanti. Typgodkänd krypgrund som uppfyller BBR, AMA Hus och ByggaF

Illlustration som visar hur luften rör sig i en Isolergrund

Isolergrund CS

Typgodkänd isolerad krypgrund för modulbyggda hus som återvinner den varma luften i grundutrymmet till luftvärmepumpen. 

Isolergrund färdigställs i hela landet

Isolergrund är en tygodkänd krypgrund för modulbyggda hus. Måtten anpassas efter varje hus och färdigställs på plats av certifierade grundentreprenörer i hela landet. Grunden färdigställs med torra byggelement och monteringen av huset kan påbörjas direkt efter färdigställd grund. 

Isolergrund är tät och isolerad
Isolergrund är en tät och isolerad krypgrund som minimerar köldbryggor från den kalla marken och uteklimatet under alla årstider. Den isolerade grunden stabiliserar värmen under huset året runt. Under vintern sjunker temperaturen sällan under +10 grader trots köldpåverkan från marken. Den varma luften i grundutrymmet återvinns av husets luftvärmepump.

 

Konstruktion och anpassningar

Isolergrunden anpassas utefter önskad måttsättning och laster, behov av innerbalkar för alla modulbyggda hus.

På plats monteras systemet direkt på plan schaktbotten, ytterbalkar direkt på ytan och innerbalkar med isolering under för att bryta köldbryggor mot husets golvbjälklag. På ytorna placeras isolering samt att ett tätskikt läggs i hela grunden för att göra denna tät. Ett tunt lager isolering monteras ovanpå tätskiktet som ett skydd.

En fläkt installeras i grunden för att skapa ett undertryck gentemot huset. Detta för att förhindra förorenad luft som radon och mikroorganismer från att ta sig upp till inomhusmiljön.

Fakta

 

 • Funktion: Tät, isolerad och undertrycksatt krypgrund.

 • Åtkomst: Under hela huset.

 • Luftflöde: Luftvärmepump, 2 Pa undertryck.  

 • Isolering: Cellplast.

 • Tätskikt: Åldersbeständig plast.

 • Passar till: Villor, radhus och modulbyggnationer och flerbostadshus.

 • Isolergrund för 1-2 våningar.

 • Isolergrund+ för 3-6 våningar och tunga laster

 • Dokumentation: Fuktsäkerhetsprojektering, provtryckningsprotokoll, egenkontroll och intyg på typgodkännande.

 • Tillbehör: Nivågrundspaket, se Övriga produkter.
   

Läs mer Om Isolergrund

Hjälp vid projektering och upphandling

Vi hjälper er med konstruktion och handlingar på Isolergrund. Material samlas som tillgång för ert arbete.

Färdigställda grunder utan torktid i hela landet

Certifierade grundentreprenörer i hela landet. Huset kan monteras på plats direkt efter färdigställd grund.

Dokumentation & 
uppfyllda byggregler

Fuktsäkerhetsprojektering, tryckmätningsprotokoll och egenkontroll ingår.

bottom of page