top of page

Isolergrund är ett testat krypgrundssystem med totalskydd mot förorenad luft från marken

För 15 år sedan tog vi hjälp av Sveriges forskningstekniska intitut, idag RISE och samlad kompetens för att utveckla en fungerande krypgrund som uppfyller våra byggregler, skyddar huset från marken och garanterar boende en frisk inomhusmiljö utan radon och mögel. Idag står  8000 hus på typgodkänd Isolergrund, kontrollerade av 3:e part.

Godkänd krypgrund: Rise, Kiwa, Boverket, AmaHus, Upphandlingsmyndigheten, SKR

 

För mer information om krypgrunder, se grundfakta.se

Rise

Typgodkända krypgrunder från Isolergrund

Isolergrunds typgodkända krypgrunder är en viktig lösning för att bygga säkra och hälsosamma hus. Genom att följa Boverkets byggregler och använda godkända lösningar som Isolergrunds krypgrunder, kan det säkerställa att huset är byggt enligt höga standarder och med hänsyn till både byggnadsfysik och hälsa.

En av de stora fördelarna med Isolergrunds krypgrunder är att de hjälper till att undvika hälsorisker från förorenad luft som kan komma från marken. Radon är en vanlig förorening i marken och kan leda till allvarliga hälsoproblem om det inte tas på allvar. Krypgrunden fungerar som en barriär mot radon och mikroorganismer, vilket skapar en hälsosam miljö i huset.

Genom att använda en typgodkänd krypgrund från Isolergrund kan ni vara säker på att alla regler uppfylls och standarder som krävs för att bygga ett säkert och hållbart hus. Detta är viktigt inte bara för att undvika eventuella juridiska problem, utan också för att skapa ett hälsosamt hem som ens familj kan trivas i under många år framöver.

Sammanfattningsvis är Isolergrunds typgodkända krypgrunder en viktig lösning för att bygga säkra och hälsosamma hus. Genom att följa Boverkets byggregler och använda godkända lösningar går det att säkerställa att huset är byggt på ett sätt som är säkert och hållbart på lång sikt. Detta är särskilt viktigt när det gäller att undvika hälsorisker från förorenad luft, som radon och mikroorganismer som kan komma från marken.

Nedan kan du lära dig mer om Isolergrunds konstruktion och varför du ska välja en godkänd krypgrund