top of page
Person-arkitekt-4.webp

Grundskola, del 1
Hur ska jag veta vilken krypgrund eller husgrund jag ska välja?

Egentligen är det inte svårt. En krypgrund eller husgrund ger full åtkomst under hela huset, det är bra. Är krypgrunden typgodkänd som Isolergrund, då är allt klart att godtas i alla led. Är krypgrunden inte typgodkänd så ska en oberoende fuktsäkerhetsprojektering göras.
Källa: RISE, Boverket

Utbildningsfilm från RISE: Uppfyll BBR för krypgrunder, se film här

Grundskola, del 2
Ingen vill få upp markluft i huset.

Husgrunden och krypgrunden är en tråkig byggdel, men du är rädd om huset, och din hälsa är den viktig. Grundens viktiga uppgift är att skydda huset och dig från radon, mögel, mikroorganismer, lukt, fukt och kyla som finns i marken. Isolergrund är en tät, isolerad och undertrycksatt krypgrund som konstant stoppar och tar bort markluften under huset. I otäta krypgrunder (kända riskkonstruktioner) stiger istället markluft upp i huset av ventilation samt att mögel kan bildas under huset av för hög luftfuktighet. 

Bild2.png

En bra start är att skilja på Tät, isolerad och undertrycksatt krypgrund / Otät och ej undertrycksatt krypgrund.

Källa: RISE, Boverket

Grundskola, del 3
Byggs det fortfarande kända riskkonstruktioner?

Idag byggs det hus med godkända krypgrunder som Typgodkänd Isolergrund där fuktsäkerhetsprojekteringen är klar, men också flera varianter av husgrunder som är kända riskkonstruktioner till modulbyggnationer, skolor och villor.
Källa: RISE, Boverket

"Be om en oberoende fuktsäkerhetsprojektering, samt ett tryckmätningsprotokoll"

Grundväljaren för husgrund och krypgrund

Jämför husgrund och krypgrund som används till nya hus i Sverige | Hitta hustillverkare med Isolergrund

Typgodkänd Isolergrund
 

För hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och ger full åtkomst under huset.

0 m³ markluft/timme sugs upp till boendemiljön

Luftflödet är vänt från boende miljö ner till grund och ut.

 • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)

 • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering

 • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken

 • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund

 • Åtkomst under huset för service/installation av VVS

 • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö

 • För hus med byggelement / montering i utemiljö

 • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning

 • Torra byggelement, ingen platsgjutning

 • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering

 • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll

 • Auktoriserade grundentreprenörer

 • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav

Betongplatta på mark

VVS och golvvärme gjuts in i betongplatta utan åtkomst. Används till hustillverkare som monterar huselement utomhus/ platsbyggnation.

0 m³ markluft/timme sugs upp till boendemiljö

Direkt markkontakt, måste vara helt torr under byggtid.

 • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)

 • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering

 • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken

 • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund

 • Åtkomst under huset för service/installation av VVS

 • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö

 • För hus med byggelement / montering i utemiljö

 • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning

 • Torra byggelement, ingen platsgjutning

 • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering

 • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll

 • Auktoriserade grundentreprenörer

 • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav

Uteluftsventilerad + ej testad krypgrund

Ej testade krypgrunder. Används till hus som saknar dokumentation som visar att svenska byggkrav uppfylls. 

Upp till 20 m³ markluft/timme kan sugas upp till boendemiljön

Ventilationssystemet suger upp luft från mark/grund.

 • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)

 • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering

 • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken

 • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund

 • Åtkomst under huset för service/installation av VVS

 • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö

 • För hus med byggelement / montering i utemiljö

 • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning

 • Torra byggelement, ingen platsgjutning

 • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering

 • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll

 • Auktoriserade grundentreprenörer

 • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav

Riskkonstruktion -

giltig fuktsäkerhets-projektering krävs

Öppen
plintgrund

 

Används till modulbyggnationer. Riskkonstruktion uppfyller ej BBR (SP). Ej godkänd för fuktsäkerhetsprojektering.

Upp till 20 m³ markluft/timme kan sugas upp till boendemiljön

Ventilationssystemet suger upp luft från mark/grund.

 • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)

 • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering

 • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken

 • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund

 • Åtkomst under huset för service/installation av VVS

 • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö

 • För hus med byggelement / montering i utemiljö

 • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning

 • Torra byggelement, ingen platsgjutning

 • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering

 • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll

 • Auktoriserade grundentreprenörer

 • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav

Riskkonstruktion -

giltig fuktsäkerhets-projektering krävs

Varför är ditt val av husgrund viktigt

 • I marken finns fukt, mögel och radon, det är inget du vill ha upp i huset. Förvissa dig alltid om att byggkraven BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft uppfylls för krypgrunden.

 • Isolergrund är typgodkänd och testad av oberoende certifieringsorgan. Det kan inte bli säkrare än så i Sverige. Tyvärr byggs det även krypgrunder som är kända riskkonstruktioner till modulbyggnationer och vissa villor. Ofta hörs "Vi har ingen oberoende dokumentation som visar att krypgrunden klarar funktionskraven BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft, men det är inga problem" men hänvisar sällan till mikrobiologi eller oberoende certifieringsorgan.

 • Kort om BBR 6:2 Luft: Ventilationssystemet suger upp luft från marken/grunden i en otät, ej undertrycksatt krypgrund (känd riskkonstruktion). Isolergrund är tät, provtryckt och undertryckssatt. Det gör att luftflödet vänds nedåt och förorenad luft inte når upp i huset.

 • Kort om BBR 6:5 Fukt: I marken är fuktigheten 100%, i luften upp till 100% RF, men i grunden får det max vara 75% RF för att mögel inte ska bildas. Isolergrund är tät, isolerad, varm och saknar köldbryggor mot markem, därmed uppfylls funktionskraven under BBR 6:5 Fukt.

Så här väljer du godkänd krypgrund

Är krypgrunden typgodkänd uppfylls BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft med automatik. Fråga din hussäljare om RISE, Boverket eller Fuktcentrum godtar grunden.​

Om krypgrunden inte är typgodkänd: 

1. Begär protokoll från täthetsmätning.

Visar att förorenad luft från mark/grund inte når upp till huset, Ingår i en giltig fuktsäkerhetsprojektering.

​2. Dokumentation gällande BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft

Begär oberoende dokumentation, typgodkännande eller en oberoende fuktsäkerhetsprojektering.

3. Om avfuktare installeras i grunden

Ett tecken på att grunden är en riskkontsruktion. Se till att elförbrukningen deklareras på energideklarationen. 

bottom of page