Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Isolergrund är ingenjörskonst, husägarfokus och Sveriges friskaste boende i en och samma husgrund

Isolergrund® uppfyller alla krav från BBR, är astma- & allergisäkrad och ger dig 20 års garanti. Isolergrund är också Sveriges enda typgodkända husgrund. Den är testad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP) och uppfyller därmed kraven enligt Boverkets Byggregler (BBR). För dig blir ditt husköp tryggt, det uppförs enligt kvalitetssäkrade riktlinjer oavsett var du bygger i Sverige, du får 20 års garanti och många värdefulla fördelar. 

 

Att uppfylla kraven i BBR är ett minimikrav som många etablerade husföretag medvetet bortser ifrån och lägger ansvaret på dig som kund. Med Isolergru…
Med Isolergrund får du 20 års funktionsgaranti, vilket ger dig marknadens bästa villkor. Isolergrund är en husgrund som är unik på flera sätt. Den vi…
Enligt Karolinska Institutets utredning ökar risken för att utveckla astma och allergi med 30-50% i hus med mögelsporer i inomhusluften.
Isolergrund är en isolerad grund som understödjer konstruktioner med låg energiförbrukning Isolergrund är en modern typ av varmgrund som som håller e…
Varmgrund i modern tappning, Isolergrund ökar komforten i ditt nya hus Varmgrund är en typ av isolerad husgrund som håller en konstant temperatur und…
Med Isolergrund är det enkelt att förändra i kök, badrum eller installera en kamin i efterhand. Konstruktionen på husgrunden gör att du eller en hant…
Typgodkänd Isolergrund har ett dubbelt skydd mot markradon, vilket gör att du aldrig behöver bekymra dig. I konstruktionen finns dels ett tätt tätski…
Ett hus byggt på Isolergrund ger dig fördelen att du kommer in under hela huset via en inspektionslucka. Det här är inget du vill tänka på när du köp…
Översvämning på grund av stora regnmängder är inget du vill tänka på när du går i husköpartankar, och kanske är ett fåtal som drabbas. Men faktum är…
Alla grundentreprenörer som bygger typgodkänd Isolergrund är auktoriserade och har genomgått en kravställd utbildning. De finns idag över hela landet…
Alla betongelement och komponenter till Isolergrund tillverkas fabrik och levereras färdiga att montera. Det medför flera fördelar, eller snarare en…
Isolergrund uppförs endast av auktoriserade grundentreprenörer. För dig som ska bygga ett hus är det i många fall första gången och svårt att veta hu…
Nu böjar kunskap och insikt om husgrundens betydelse äntligen nå husköpare. I takt med den ökade insikten kommer hus som är byggt på en typgodkänd hu…