top of page

Försäkra dig om att krypgrunden klarar en fuktsäkerhetsprojektering i ett tidigt skede

Bygger du ett nytt hus vill du inte att grunden ska vara en riskkonstuktion. Du vill att den uppfyller BBR, du vill vara säker på att mögel inte kan bildas i grundutrymmet och att markluft med radon och mikroorganismer inte når inomhusmiljön. Med en typgodkänd grund kan du vara säker. 
 

Fördjupad information och byggregler om krypgrunder finns på grundfakta.se 

bottom of page