Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Byggsystem Direkt med varumärket Isolergrund

 


Isolergrund är en del av Byggsystem Direkt AB

Isolergrund har levererat ca 2000 husgrunder till svenska husleverantörer sedan 2006 och är ett varumärke under Byggsystem Direkt AB. Produktionsanläggningen med konstruktionsenhet finns i Laholm. Vår målsättning är att erbjuda alla som köper ett nytt hus i Sverige ett friskt boende och en garanti för att husgrunden uppfyller alla krav från Boverkets Byggregler.

För Husleverantörer som erbjuder totalkvalitet, hus + husgrund

Tillsammans med SP, Sveriges Tekniska Provningsanstalt AB, har vi arbetat hårt för att testa och säkerställa konstruktion, material och utförande för att svenska husleverantörer. Idag är Isolergrund Sveriges enda typgodkända husgrund, dessutom med 20 års garanti.
Över 2000 hus från svenska husleverantörer står idag på vår kvalitetssäkrade och typgodkända husgrund; Smålandsvillan, Hjältevadshus, Plusshus, S:T Anna Hus, Ljusnehus och Moelven. 

Adress: Byggsystem Direkt AB, Adress: Box 127, SE-312 22, Laholm. Telefon: 0430 149 90. E-post: info@byggsystemdirekt.se 

Dokument för nedladdning

Isolergrund certifiering Swedcert
Isolergrund Certifiering Swedcert

 

Att få ett typgodkännande på en grundlösning kräver som ett minimum att kraven i BBR uppfylls och att hela kedjan från produktion till montage utförs…