top of page
Genomskäring av Isolergrund visar på krypgrundens funktion

Typgodkänd isolerad krypgrund med

totalskydd mot fukt, mögel, radon och kyla under huset

Snittbild visar krypgrunden Isolergrund CS funktion

Isolergrund CS är en typgodkänd isolerad krypgrund som återvinner värmen i grunden till husets luftvärmepump

isolergrund husgrund och krypgrund

ISOLERGRUND ÄR SVERIGES STÖRSTA LEVERANTÖR AV  GODKÄNDA KRYPGRUNDER

Färdigställda, isolerade och typgodkända husgrunder och krypgrunder inklusive fuktsäkerhetsprojektering i hela Sverige

Krypgrunder och husgrunder till modulbyggda hus med har flera fördelar. Åtkomst vid montage och ändringar, inga torktider och inga vitala delar som gjuts in i betong. Husets ägare får 20 års funktionsgaranti på grunden, dokumentation och ett totalskydd mot markradon, mögel under huset och förorenad luft från att nå inomhusmiljön.


Ladda hem fuktsäkerhetsprojektering enligt BBR för krypgrund (RISE)

kryss

  Upphandling

Projektering

Bygglovsprocess

Besiktning

Slutkund

Dokumentation till din byggprocess: Isolergrund är testad av RISE och certifierad av Kiwa. Uppfyller krav alla enligt Boverket BBR, AMA Hus och ByggaF.

Hjälp vid projektering och upphandling av exempelvis husgrund

Vi hjälper er med konstruktion och handlingar på Isolergrund. Material samlas som tillgång för ert arbete.

Certifierade grundentreprenörer i hela landet. Huset kan monteras på plats direkt efter färdigställd grund.

Dokumentation & 
uppfyllda byggregler

Fuktsäkerhetsprojektering, tryckmätningsprotokoll och egenkontroll ingår.

8000 hus byggda med Isolergrund.
Så här fungerar det

Isolergrund är en tät, varm och undertrycksatt krypgrund som skyddar huset från marken. En fläkt motverkar luftsuget upp i huset som orsakas av mekanisk ventillation och termiska drivkrafter. Huset får ett totalskydd mot mikroorganismer, mögel och radon som finns i marken.

För mer information om Isolergrund, se Om Isolergrund
Fördjupad information om krypgrunder, se Grundfakta.se

Bild på två barn som visar luftflödet i krypgrunden Isolergrund
isolergrund-garanti-400x400.webp

20 års garanti och en frisk inomhusmiljö

Totalstopp för radon och mögel
 


Mikroorganismer från marken  tar bort möjligheten för fukt och kondens att ge mögelpåväxt i grundutrymmet.

Isolergrund uppfyller byggreglerna BBR 6.2 Luft och 6.5 Fukt.

bottom of page